Diszgrammatizmus gyermekeknél – tünetek

A diszgrammatizmus jellegzetes vonása a nyelvtanilag torz beszéd: a gyermek hibákat követ el a szóalkotásban (például ragozás), a mondatszerkezetben, a szóvégződések és funkciószavak (cikk, elöljárószó, kötőszó) használatában. Gyakran egyszavas mondatokat alkot, és távirat stílusban beszél. Gyakoriak a szóismétlések is. Sok gyerek megfelelő gesztusokkal és arckifejezésekkel kommentálja a mondottak tényleges jelentését.

Súlyos esetekben a diszgrammatizmus annyira kifejezett lehet, hogy az ember egyáltalán nem érti, mit mond a gyermek.

Leírás | Okok | Tünetek | Diagnózis | Terápia | Prognózis