Foglalkoztatási tilalom terhesség alatt

Terhesség: Anyaságvédelmi törvény

Az anyaság védelméről szóló törvény (Mutterschutzgesetz, MuSchG) védi a várandós vagy szoptató nőket és gyermekeiket a munkahelyi veszélyektől, túlzott igénybevételektől és egészségkárosodástól. Megakadályozza továbbá az anyagi veszteségeket vagy a munkahely elvesztését a terhesség és a szülés utáni bizonyos időszak alatt. Minden foglalkoztatott várandós anyára vonatkozik, gyakornokokra, gyakornokokra, tanulókra és hallgatókra. Az otthoni dolgozókat és a marginális alkalmazottakat is törvény védi. Ezért a nőknek azonnal értesíteniük kell munkáltatójukat vagy képzési szolgáltatójukat, amint tudomást szereznek terhességükről.

Biztonság a munkahelyen

A terhességet a munkáltató köteles az illetékes felügyeleti hatóságnak bejelenteni. Ezenkívül meg kell védenie a várandós vagy szoptató nőt a munkahelyi veszélyektől. Például úgy kell elrendeznie a munkahelyét, beleértve a gépeket, szerszámokat vagy berendezéseket, hogy abból ne származzon kockázat.

Ha a várandós nőnek munkatevékenysége miatt állandóan állnia kell, a munkáltatónak ülőhelyet kell biztosítania a pihenőidőhöz. Ha viszont a munkahely megköveteli, hogy a várandós nő állandóan üljön, a munkáltatónak biztosítania kell számára a rövid edzési szünetet.

A terhesség kihívásokkal teli és érzékeny életszakasz. Kerülni kell a foglalkozási tevékenységekből származó indokolatlan stresszt vagy kockázatot. A kismama és gyermeke védelmében ezért a darabmunka, a futószalag, a túlóra, a vasárnapi és éjszakai munkavégzés, valamint a fizikailag nagyon megterhelő munkavégzést törvény tiltja. Ettől a szabálytól eltérni csak a várandós nő kifejezett kérésére, kifogástalan orvosi igazolás alapján és az illetékes felügyeleti hatóság jóváhagyásával van lehetőség.

A törvény azt is megtiltja a várandós nőknek, hogy veszélyes anyagokkal vagy sugárzással, gázokkal vagy gőzökkel, meleg, hideg vagy nedves körülmények között, illetve rezgéssel vagy zajjal dolgozzanak.

Foglalkoztatási tilalom

A terhességet a szülés előtti hat hétben általános foglalkoztatási tilalom sújtja, bár a nő ebben az időszakban is folytathatja a munkát, ha akarja.

Annak érdekében, hogy a várandós nőt ne érje anyagi hátrány a foglalkoztatási tilalom ideje alatt, az anyaság védelméről szóló törvény a következő juttatásokat írja elő:

  • A szülés előtti és utáni törvényes védelmi időszak alatt: Anyasági segély plusz munkáltatói pótlék az anyasági segélyhez.
  • @ A törvényes anyasági védelmi időszakon kívüli foglalkoztatási tilalmak alatt: teljes fizetés

Foglalkoztatási tilalom az anyasági védelmi időszakon kívül

Ha az elvégzett munka az anya vagy gyermeke életét vagy egészségét veszélyezteti, és a munkáltató minden jogorvoslati lehetőséget eredménytelenül kimerített, a munkáltató maga vagy a kezelőorvos a terhesség alatti egyéni foglalkoztatástól való eltiltást rendelheti el. A kismama további foglalkoztatása részben vagy egészben megtiltható.

A nyolchetes anyasági védelmi időn túli munkavállalástól a szülés után is egyéni részleges eltiltást rendelhet el az orvos. Ennek előfeltétele, hogy az anyaság miatt csökkenjen a nő munkaképessége.

Munkaképtelenség

Munkaképtelenség vagy foglalkoztatási tilalom – ez befolyásolja a fizetés mértékét. Foglalkoztatási eltiltás esetén a várandós teljes fizetést (ún. anyasági védődíjat) kap, amelyet a terhességet megelőző utolsó három naptári hónap átlagkeresetéből számítanak ki. Ezzel szemben keresőképtelenség esetén hat hétig jogosult a munkáltató folyamatos bérfizetésre. Ezt követi az egészségpénztár által fizetett alacsonyabb táppénz.

Terhesség: Nyaralás

Az anyaság védelméről szóló törvény szabályozza a várandós nők szabadságra való jogosultságát is. Így a kismamát a foglalkoztatási tilalom ellenére is megilleti a szabadság. A szabadságjog csökkentése nem megengedett.

Terhesség: elbocsátás elleni védelem

Ezenkívül a munkáltató általában nem bocsáthat el egy nőt a terhesség kezdetétől a szülés utáni négy hónapig. Ez a joga csak nagyon különleges esetekben van, például a cég fizetésképtelensége esetén. A megszakítás oka tehát nem lehet összefüggésben a terhességgel.

A felmondási tilalom vetélés esetén is érvényes. Ezt követően a vetélést követő négy hónapig fennáll az elbocsátás elleni védelem.

Szabadság a megelőző orvosi vizsgálatokra

Következtetés: Első a védelem!

Az anyaság védelméről szóló törvényben a jogalkotó szabályokat alkotott a nők terhesség alatti és szülés utáni biztonsága érdekében. Például külön szabályozás van a munkahelyre és a munkamódszerre, illetve törvényileg szabályozott foglalkoztatási tilalom. A terhesség és az anya és gyermeke jóléte így garantált!