Fogak: funkció, anatómia és betegségek

Mik azok a fogak? A fogak a fő eszközei az étel „aprításának”, azaz a mechanikai emésztésnek. Keményebbek, mint a csontok – a zománc, amely a rágófelületen a legvastagabb, a szervezet legkeményebb anyaga. Tejfogak és felnőtt fogazat A gyermekek elsődleges fogazata 20 fogból áll (tejfogak, latin: dentes decidui): XNUMX… Fogak: funkció, anatómia és betegségek

A dentin

Mi a dentin? A dentin vagy más néven dentin a keményfogú anyagok közé tartozik, és arányosan képezi főtömegüket. Ez a testünk második legkeményebb anyaga a zománc után, és a felszínen lévő zománc és a gyökércement között helyezkedik el. Az … A dentin

Mit lehet tenni, ha a dentin elszíneződött? | Dentin

Mit lehet tenni, ha a dentin elszíneződött? A dentin szerkezete és színe különbözik a zománctól. Míg a zománc ragyogó fehéret hordoz, a dentin sárgás és sokkal sötétebb. Ez az elszíneződés azonban nem kóros, hanem normális. Ha az érintett személy esztétikátlannak találja, a dentin fehéríthető. Ez azonban mindig eltávolítja a folyadékot… Mit lehet tenni, ha a dentin elszíneződött? | Dentin

Megjelenés | Tépőfog

Megjelenés A kutya koronájának nincs okkluzális felülete, hanem csúcshegye, két metszőéle. Ha a kutyát a vestibularis oldalról nézi (kívülről, vagy az ajkak vagy az arcok belsejéből), láthatja, hogy a kutya felülete kétfelé oszlik. Mindkét oldal… Megjelenés | Tépőfog

Betegségek | Tépőfog

Betegségek A felső állkapocsban visszatartott szemfogak viszonylag gyakoriak. A késői kitörés miatt a szemfogaknak alig van helyük, majd teljesen a fogíven kívül jelennek meg, ahonnan zárójelek és rögzített fogszabályozók segítségével újra be kell helyezni az ívbe. A konzol a koronára van ragasztva… Betegségek | Tépőfog

Tépőfog

Az embereknek 32 foga van, szinte mindegyiknek más a neve. Az egyik megkülönbözteti egymástól a metszőfogakat (Incisivi), a szemfogakat (Canini), az előfogásokat és az őrlőfogakat. Vannak, akiknek nincs ragaszkodásuk a bölcsességfogakhoz, más néven nyolcasnak. Ezeknek az embereknek csak 28 foga van a fogazatban, de a bölcsességfogak hiánya nem jelent funkciókárosodást. Meghatározás… Tépőfog

Fogszerkezet

Az emberi fogazat felnőtteknél 28 fogat tartalmaz, a bölcsességfogaknál 32. A fogak alakja helyzetük szerint változik. A metszőfogak valamivel keskenyebbek, az őrlőfogak masszívabbak, funkciójuktól függően. A szerkezet, vagyis a fog összetétele minden fog és személy esetében azonos. A legkeményebb anyag… Fogszerkezet

A periodontium Fogszerkezet

A fogágy A periodontiumot periodontális készüléknek is nevezik. Összetevői a parodontális membrán (desmodont), a gyökércement, az íny és az alveoláris csont. A parodontium integrálja a fogat és szilárdan rögzíti a csontba. A gyökércement 61% ásványi anyagból, 27% szerves anyagból és 12% vízből áll. A cement kollagénszálakat tartalmaz. Ezek rajta vannak… A periodontium Fogszerkezet

Fenyő

Bevezetés A felső és az alsó állkapocs az emberi állkapcshoz tartozik. Míg az alsó állkapocs egyetlen csont, a felső állcsont a csontos arckoponyához tartozik. Csontos rész Az állkapocs az alsó állcsontból (alsó állcsont) és a felső állcsontból (állcsont) áll. Az alsó állcsont (állcsont) testből áll… Fenyő